Jędrzejewska, P. (2021). Zapomniana księżna halicka? Rola Salomei w kreowaniu relacji polsko-węgierskich i polsko-ruskich. Resovia Sacra, 28, 205–230. https://doi.org/10.52097/rs.2021.205-230