Olszewski, A. . (2021). Teologia a synonimiczność szkic zagadnienia In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Resovia Sacra, 28, 413–429. https://doi.org/10.52097/rs.2021.413-429