Paprocki, S. . (2021). Do jakiego stopnia typologiczna interpretacja ἱλαστήριον jako kappōret („przebłagalni”) z Kpł 16 wyczerpuje myśl teologiczną Pawła z Rz 3,25? . Resovia Sacra, 28, 431–463. https://doi.org/10.52097/rs.2021.431-463