Pawlikowicz , L. . (2021). System zabezpieczenia operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954-1991 i jego współczesne reminiscencje. Resovia Sacra, 28, 465–481. https://doi.org/10.52097/rs.2021.465-481