Słabig, A. . (2021). Aktywność wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. Resovia Sacra, 28, 539–559. https://doi.org/10.52097/rs.2021.539-559