Sołtys, A. (2021). Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu?. Resovia Sacra, 28, 561–576. https://doi.org/10.52097/rs.2021.561-576