Wilczyński, A. . (2021). Duchowa interpretacja kosmosu i ciał niebieskich w komentarzu świętego Grzegorza Wielkiego do księgi Hioba. Resovia Sacra, 28, 679–693. https://doi.org/10.52097/rs.2021.679-693