Żurek, W. (2021). Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku. Resovia Sacra, 28, 843–857. https://doi.org/10.52097/rs.2021.843-857