Bujak, G. (2023). Program odnowy życia religijnego wiernych w diecezji kieleckiej… w świetle postanowień synodu z 1927 r . Resovia Sacra, 29, 35–47. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/6145