Chaim, W. (2023). Wpływ praktyk religijnych w rodzinie na religijność i osobowość… w okresie wschodzącej dorosłości. Resovia Sacra, 29, 49–84. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/6146