Chrostowski, M. (2023). Współczesne wyzwania teologiczno-­pastoralne… a performatywna lekcja religii. Resovia Sacra, 29, 85–104. https://doi.org/10.52097/rs.2022.85-104