Czupryk, R. (2023). Odpowiedzialność za słowo w kulturze komunikacji medialnej. Resovia Sacra, 29, 105–114. https://doi.org/10.52097/rs.2022.105-114