Grabowski, B. (2023). Próba oceny arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich… wobec polskich kwestii ­narodowościowych w czasach kulturkampfu i germanizacji. Resovia Sacra, 29, 149–157. https://doi.org/10.52097/rs.2022.149-157