Grzebyk, T. (2023). Kształtowanie się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej koncepcji odnowy… liturgicznej po Soborze Watykańskim II – studium historyczno-biograficzne. Resovia Sacra, 29, 159–176. https://doi.org/10.52097/rs.2022.159-176