Hofman, M. (2023). Wizytacje kanoniczne parafii Żurawica w okresie staropolskim… ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) . Resovia Sacra, 29, 177–196. https://doi.org/10.52097/rs.2022.177-196