Jamioł, P. (2023). Zarys historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette. Resovia Sacra, 29, 197–221. https://doi.org/10.52097/rs.2022.197-221