Kowalski, M. (2023). Język migowy formą komunikacji z osobami niepełnosprawnymi słuchowo. Resovia Sacra, 29, 315–329. https://doi.org/10.52097/rs.2022.315-329