Miąso, J. (2023). Mocne wołanie o człowieka w przestrzeni popandemicznej…, zmediatyzowanej i wojennej – perspektywa koniecznej personalistycznej edukacji społecznej. Resovia Sacra, 29, 377–388. https://doi.org/10.52097/rs.2022.377-388