Przywara, A. (2023). Pieśni i inne formy śpiewane ku czci Św. Józefa jako wyraz kultu. Resovia Sacra, 29, 409–427. https://doi.org/10.52097/rs.2022.409-427