Stepulak, M. (2023). Ojczyzna w świetle twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika . Resovia Sacra, 29, 521–540. https://doi.org/10.52097/rs.2022.521-540