Szczych, J. (2023). Sprawczy charakter słowa Bożego w liturgii. Zagadnienia wybrane. Resovia Sacra, 29, 541–557. https://doi.org/10.52097/rs.2022.541-557