Szkutnik, D. (2023). Pojęcia operacyjne w historii embriologii: studium metodologiczne. Resovia Sacra, 29, 559–569. https://doi.org/10.52097/rs.2022.559-569