Twardowski, M. (2023). Teistyczny ewolucjonizm Keitha Warda: rekonstrukcja i krytyka. Resovia Sacra, 29, 571–590. https://doi.org/10.52097/rs.2022.571-590