Witkowska, U. (2023). Rola kierownika duchowego w życiu profesor Anny Świderkówny… na podstawie listów ojca Augustyna Jankowskiego OSB. Resovia Sacra, 29, 633–643. https://doi.org/10.52097/rs.2022.633-643