Wojnicki, A. (2023). Przez oścień i słabość do mocy i łaski. Słowo Pana w 2 Kor 12,9… jako retoryczno-teologiczny klimaks pawłowej „mowy głupca”. Resovia Sacra, 29, 645–662. https://doi.org/10.52097/rs.2022.645-662