Wyrzykowski, M. (2023). Podania i artefakty potwierdzające misję Pawła w Hiszpanii. Resovia Sacra, 29, 663–676. https://doi.org/10.52097/rs.2022.663-676