ŻUREK, W. Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku. Resovia Sacra, [S. l.], v. 28, p. 843–857, 2021. DOI: 10.52097/rs.2021.843-857. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3952. Acesso em: 2 grudz. 2022.