Pawlikowicz , Leszek. 2021. „System Zabezpieczenia Operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego Przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR W Latach 1954-1991 I Jego współczesne Reminiscencje”. Resovia Sacra 28 (grudzień):465-81. https://doi.org/10.52097/rs.2021.465-481.