Żurek, Waldemar. 2021. „Wizytacja kościoła Parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 Roku”. Resovia Sacra 28 (grudzień):843-57. https://doi.org/10.52097/rs.2021.843-857.