Jaworski, Piotr. 2021. „Recenzja: Edmund Juśko, Pozalekcyjne Formy oddziaływań Wychowawczych Na młodzież Publicznych Polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, Ss. 365, ISBN 978-83-7996-774-2”. Resovia Sacra 28 (grudzień):873-79. https://doi.org/10.52097/rs.2021.873-879.