Chrostowski, Mariusz. 2023. „Współczesne Wyzwania Teologiczno-­pastoralne… a performatywna Lekcja Religii”. Resovia Sacra 29 (wrzesień):85-104. https://doi.org/10.52097/rs.2022.85-104.