Grzebyk, Tomasz. 2023. „Kształtowanie Się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej Koncepcji odnowy… Liturgicznej Po Soborze Watykańskim II – Studium Historyczno-Biograficzne”. Resovia Sacra 29 (wrzesień):159-76. https://doi.org/10.52097/rs.2022.159-176.