Hofman, Marian. 2023. „Wizytacje Kanoniczne Parafii Żurawica w okresie staropolskim… Ze szczególnym uwzględnieniem Wizytacji Biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) ”. Resovia Sacra 29 (wrzesień):177-96. https://doi.org/10.52097/rs.2022.177-196.