Grąbczewski, . G. . (2021) „Rozwój problematyki konserwatorskiej architektury sakralnej – rys historyczny”, Resovia Sacra, 28, s. 101–117. doi: 10.52097/rs.2021.101-117.