Jędrzejewska, P. (2021) „Zapomniana księżna halicka? Rola Salomei w kreowaniu relacji polsko-węgierskich i polsko-ruskich”, Resovia Sacra, 28, s. 205–230. doi: 10.52097/rs.2021.205-230.