Olszewski, A. . (2021) „Teologia a synonimiczność szkic zagadnienia In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen”., Resovia Sacra, 28, s. 413–429. doi: 10.52097/rs.2021.413-429.