Pawlikowicz , L. . (2021) „System zabezpieczenia operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954-1991 i jego współczesne reminiscencje”, Resovia Sacra, 28, s. 465–481. doi: 10.52097/rs.2021.465-481.