Słabig, A. . (2021) „Aktywność wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa”, Resovia Sacra, 28, s. 539–559. doi: 10.52097/rs.2021.539-559.