Sołtys, A. (2021) „Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu?”, Resovia Sacra, 28, s. 561–576. doi: 10.52097/rs.2021.561-576.