Żurek, W. (2021) „Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku”, Resovia Sacra, 28, s. 843–857. doi: 10.52097/rs.2021.843-857.