Jaworski, P. . (2021) „Recenzja: Edmund Juśko, Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss. 365, ISBN 978-83-7996-774-2”, Resovia Sacra, 28, s. 873–879. doi: 10.52097/rs.2021.873-879.