Zapart, R. . (2021) „ Wybrane zagadnienia związane z aktywnością duchowieństwa ­Rzeszowszczyzny na rzecz pozyskiwania i ochrony tajemnic wojskowych w ZWZ-AK w okresie II wojny światowej”., Resovia Sacra, 28, s. 765–793. doi: 10.52097/rs.2021.765-793.