Chrostowski, M. (2023) „Współczesne wyzwania teologiczno-­pastoralne… a performatywna lekcja religii”, Resovia Sacra, 29, s. 85–104. doi: 10.52097/rs.2022.85-104.