Czupryk, R. (2023) „Odpowiedzialność za słowo w kulturze komunikacji medialnej”, Resovia Sacra, 29, s. 105–114. doi: 10.52097/rs.2022.105-114.