Grzebyk, T. (2023) „Kształtowanie się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej koncepcji odnowy… liturgicznej po Soborze Watykańskim II – studium historyczno-biograficzne”, Resovia Sacra, 29, s. 159–176. doi: 10.52097/rs.2022.159-176.