Hofman, M. (2023) „Wizytacje kanoniczne parafii Żurawica w okresie staropolskim… ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) ”, Resovia Sacra, 29, s. 177–196. doi: 10.52097/rs.2022.177-196.