Jamioł, P. (2023) „Zarys historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette”, Resovia Sacra, 29, s. 197–221. doi: 10.52097/rs.2022.197-221.