Kowalski, M. (2023) „Język migowy formą komunikacji z osobami niepełnosprawnymi słuchowo”, Resovia Sacra, 29, s. 315–329. doi: 10.52097/rs.2022.315-329.