Szkutnik, D. (2023) „Pojęcia operacyjne w historii embriologii: studium metodologiczne”, Resovia Sacra, 29, s. 559–569. doi: 10.52097/rs.2022.559-569.