Twardowski, M. (2023) „Teistyczny ewolucjonizm Keitha Warda: rekonstrukcja i krytyka”, Resovia Sacra, 29, s. 571–590. doi: 10.52097/rs.2022.571-590.